MAT: V prvih petih mesecih leta 2024 rast BDP Srbije 4,3 %Realna rast bruto domačega proizvoda (BDP) v Srbiji za prvih pet mesecev leta 2024 je 4,3 % glede na rast v enakem obdobju lani, medletna inflacija pa je maja v Srbiji znašala 4,5 %, in 2,7 % v EU, so zapisali v zadnji številki revije Macroeconomic Analysis and Trends (MAT).

"Aprila in maja se je kljub majhnemu številu delovnih dni zaradi praznikov ohranila razmeroma močna gospodarska dinamika, zato ne preseneča medletni padec industrijske proizvodnje za 1,1 %, padec izvoza blaga za 3,3 % in zmanjšanje celotne zunanjetrgovinske menjave," so navedli v MAT.

Dodajajo, da se ob izključitvi tega sezonskega dejavnika panoga "še vedno dobro drži, ostali proizvodni sektorji, razen energetike, pa beležijo medletno realno rast dodane vrednosti".

"V prvih petih mesecih je bil fiskalni rezultat za 26,7 milijarde dinarjev boljši kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Zabeležena je tudi velika medletna rast plač in prihodka v trgovini na drobno," so zapisali v omenjeni reviji.

Maja se je medletna inflacija v skladu s prejšnjimi pričakovanji umirila na 4,5 %, rast pa vrnila v okvire cilja Narodne banke Srbije 3 % plus-minus 1,5 %.

Kot so navedli, je NBS ob upoštevanju nadaljnjega zmanjševanja inflacijskih pritiskov začela sproščanje denarnih pogojev, referenčno obrestno mero je znižala za 25 bazičnih točk, na raven 6,25 %, znižala je tudi obrestno mero na depozite, na 5 % in kreditne zmogljivosti na 7,5 %.

Inflacija se je maja 2024 znižala tako na mesečni kot medletni ravni. V aprilu in maju 2024 je bila zabeležena 0,7 % in 0,4 % mesečna inflacija, medletna pa 5 % in 4,5 %.

Srbija je imela maja 2024 medletno inflacijo višjo od povprečja EU, medletno pa nižjo kot obe članici Unije. Maja 2024 je bila medletna inflacija v Srbiji 4,5 %, v EU pa 2,7 %.

Poleg tega je bila maja 2024 medletna inflacija v Srbiji nižja kot v Belgiji in Romuniji, kjer je znašala 4,9 % in 5,8 %.

Vir: Ekapija

 
Pripravila:

mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub
e-naslov: danijela.fisakov@spk.rs

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini