Evropska komisija je uvedla izravnalne dajatve na uvoz akumulatorskih električnih vozil iz KitajskeEvropska komisija je uvedla začasne izravnalne dajatve na uvoz akumulatorskih električnih vozil iz Kitajske. Na podlagi preiskave je ugotovila, da ima vrednostna veriga tovrstnih vozil na Kitajskem koristi od nepoštenega subvencioniranja, ki povzroča grožnjo gospodarske škode proizvajalcem akumulatorskih električnih vozil v EU. Preiskava je proučila tudi verjetne posledice in vpliv teh ukrepov na uvoznike, uporabnike in potrošnike tovrstnih vozil v EU. 

Posvetovanja s kitajsko vlado so se v zadnjih tednih po izmenjavi mnenj med izvršnim podpredsednikom Valdisom Dombrovskisom in kitajskim ministrom za trgovino Wangom Wentaom še okrepila. Stiki se nadaljujejo na tehnični ravni, da bi dosegli s STO združljivo rešitev, ki bi ustrezno obravnavala pomisleke Evropske unije. Vsak pogajalski izid preiskave mora biti učinkovit pri odpravljanju ugotovljenih škodljivih oblik subvencioniranja.

Individualne dajatve, ki se uporabljajo za tri vzorčene kitajske proizvajalce, so:
 
  • BYD: 17,4 %;
  • Geely: 19,9 %;
  • SAIC: 37,6 %.

Za druge kitajske proizvajalce BEV, ki so sodelovali v preiskavi, vendar niso bili vzorčeni, velja 20,8-odstotna tehtana povprečna dajatev. Dajatev za druge nesodelujoče družbe znaša 37,6 %.

V primerjavi s stopnjami, ki so bile predhodno razkrite 12. junija 2024, so bile začasne dajatve prilagojene nekoliko navzdol na podlagi pripomb o točnosti izračunov, ki so jih predložile zainteresirane stranke. Vse podrobne ugotovitve preiskave se odražajo v izvedbeni uredbi, ki je zdaj objavljena v Uradnem listu.

Te začasne dajatve se bodo uporabljale od 5. julija 2024 za največ štiri mesece. V tem roku morajo države članice EU z glasovanjem sprejeti končno odločitev o dokončnih dajatvah. Ko bo ta odločitev sprejeta, bodo dajatve postale dokončne za obdobje petih let.

Komisija je 4. oktobra 2023 uradno začela protisubvencijsko preiskavo po uradni dolžnosti o uvozu baterijskih električnih vozil za potnike s poreklom iz Kitajske. Takšna preiskava mora biti zaključena v največ 13 mesecih od začetka. Dokončne ukrepe je treba uvesti najpozneje štiri mesece po uvedbi začasnih dajatev. Začasne izravnalne dajatve so zavarovane z varščino (v obliki, ki jo določi carina v vsaki državi članici) in se lahko v določenih okoliščinah pobirajo le, če je bila sprejeta odločitev o uvedbi dokončnih dajatev.

Po običajnem postopku trgovinske zaščite bodo države članice zdaj glasovale o začasnih ukrepih po pisnem postopku in z navadno večino najpozneje 14 dni po objavi začasnih ukrepov v Uradnem listu. To glasovanje bo potekalo po tako imenovanem svetovalnem postopku v skladu s pravili komitologije (brez pravno zavezujočega učinka).

Zainteresirane stranke imajo tudi možnost, da v petih dneh po začetku veljavnosti začasnih ukrepov zahtevajo zaslišanje pri službah Komisije in predložijo pripombe v 15 dneh po začetku veljavnosti. Po tem bo Komisija ob upoštevanju pripomb zainteresiranih strank razkrila svoj predlog morebitnih dokončnih ukrepov in zainteresiranim strankam dala na voljo dovolj časa (10 dni) za pripombe.

Komisija bo nato končno odločitev predstavila državam članicam, ki bodo glasovale v skladu s postopkom pregleda po pravilih komitologije (predlog Komisije je sprejet, razen če mu nasprotuje kvalificirana večina). To glasovanje bo imelo zavezujoč učinek. Vsi morebitni ukrepi bodo veljali pet let, na podlagi utemeljene zahteve in naknadnega pregleda pa jih bo mogoče podaljšati.

Na podlagi utemeljene zahteve lahko en proizvajalec električnih vozil BEV na Kitajskem - Tesla - v dokončni fazi prejme individualno izračunano stopnjo dajatve. Vsaka druga družba, ki proizvaja na Kitajskem in ni bila izbrana v končni vzorec ter želi, da se preuči njen poseben položaj, lahko takoj po uvedbi dokončnih ukrepov zaprosi za pospešen pregled v skladu z osnovno protisubvencijsko uredbo. Rok za zaključek takšnega pregleda je devet mesecev od vložitve zahtevka.

Več: Sporočilo Evropske komisije


Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini