Mobilni operater Airtel sodeluje z UNICEF-om pri razširitvi digitalnega učenja v Zambiji

 

UNICEF in Airtel Africa - pospešitev digitalnega učenja v 13 državah po vsej celini


Airtel Networks Zambia Plc in UNICEF sta podpisala sporazum za pomoč pri pospeševanju uvajanja digitalnega učenja s povezovanjem šol v internet in zagotavljanjem brezplačnega dostopa po vsej državi do Learning Passport, ki je izobraževalno učenje pod vodstvom unicefove platforme.

Cilj partnerstva je povezati šole po vsej državi z internetom in zagotoviti, da učenci z različnimi zmožnostmi ne bodo zapostavljeni v digitalni revoluciji. Ta vključujoč pristop je korak k premostitvi digitalnega razkoraka in zagotavljanju enakih možnosti za vse učence. 

To partnerstvo je del večje pobude Airtel Africa, ki se je zavezala, da bo zagotovila finančno donacijo v višini 7 milijonov USD in prispevek v naravi v vrednosti 50 milijonov USD za pospešitev digitalnega učenja v 13 državah, vključno z Zambijo. Sredstva bodo namenjena zagotavljanju dostopa do digitalnega učenja in spodbujanju uporabe tehnologije v izobraževanju po vsej afriški celini.

Minister za izobraževanje Douglas Syakalima, ki je vodil slovesnost podpisa partnerstva v Lusaki, je dejal, da podpisani sporazum predstavlja pomemben prispevek k doseganju nacionalne vizije zagotavljanja digitalne infrastrukture za vsakega otroka v Zambiji in napredek pri četrtem cilju trajnostnega razvoja, "izobraževanje za vse".

"Hvaležni smo UNICEF-u in Airtelu za njuno stalno podporo vladi pri pomoči pri širjenju tehnološkega napredka in omogočanju dostopnosti digitalnih vsebin otrokom tudi na oddaljenih območjih, s čimer se njihov svet odpira učenju 21. stoletja," je dejal Syakalima, ki je tudi član parlamenta za provinco Chirundu.

V Zambiji bosta pod vodstvom Ministrstva za šolstvo UNICEF in Airtel združila prizadevanja za lažji dostop do Learning Passport, nacionalne digitalne platforme za poučevanje in učenje, ki podpira učence z zvočnimi lekcijami v 7 lokalnih jezikih in nudi vodnike za poučevanje in gradiva za učitelje in vodstvo šole, izdana novembra 2022. 

Po podatkih, ki jih je za časnik Zambian Business Times - ZBT posredoval Yuyo Nachali - Kambikambi, vodja korporativnega komuniciranja družbe Airtel Networks Zambia Plc, je bilo od začetka delovanja platforme do danes na platformo v različnih jezikih naloženih več kot 3 000 vsebin. 

Airtel bo prispeval tudi s pošiljanjem sporočil SMS ciljnim skupnostim, da bi spodbudil uporabo te dostopne učne platforme in s tem pomagal pri spremembi vedenja med vzgojitelji, učenci, starši in skrbniki. 

Generalni director Airtela Zambija, Hussam Baday, je izrazil zavezanost zagotavljanju povezljivosti za izobraževalni sektor, zlasti za zapostavljene, kar je ključna prednostna naloga za Airtel.

"S tem partnerstvom bomo zagotovili, da se bodo šole po vsej državi, s posebnim poudarkom na otrocih s posebnimi potrebami, povezale na neomejen internet, da bi učencem, učiteljem in mladim omogočili dostop do informacij in učnega gradiva. To bomo storili z zagotavljanjem usmerjevalnikov in podatkov za lažji dostop do interneta v šolah, ki jih je določila vlada," je pojasnil Baday.

Na dogodku je predstavnica UNICEF-a v Zambiji dr. Penny Campbell dejala, da je bil Learning Passport, portal, ki ponuja široko paleto učnih gradiv, predstavljen leta 2022, da bi razširil učenje za zambijske učence prek e- učilnice in spodbujal digitalno pismenost med učenci in učitelji.

"Partnerstvo, ki smo ga vzpostavili z Airtelom, dviguje ta prizadevanja na naslednjo raven, saj bo to sodelovanje pomagalo premagati kritične ovire, kot so stroški podatkov za dostop do digitalnih učnih vsebin, hkrati pa bo predstavilo orodja in strategije, ki pomagajo izboljšati digitalno učenje v šolah. UNICEF želi nadaljevati sodelovanje z vlado in Airtelom pri oblikovanju strategije digitalnega učenja in želi  pozvati druge sodelujoče partnerje in zasebni sektor, da združijo prizadevanja za razširitev uspešnih pristopov na druge šole, ko se program povezljivosti širi." je pripomnila dr. Campbell.

Uvedba tega sporazuma v Zambiji sledi globalnemu partnerstvu, ki sta ga podpisala UNICEF in Airtel Africa za pospešitev digitalnega učenja v 13 državah po vsej celini.


Minister za izobraževanje Republike Zambije Douglas Syakalima

Celoten članek si lahko preberete tukaj.

Pripravil:
 
Slovenski poslovni klub Zambija 
e-naslov: info@slo-zambia.com


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini