Konjunkturna oživitev po obdobju stagnacijeAvstrijska narodna banka (OeNB) je v svoji objavljeni napovedi napovedala konjunkturno oživitev v drugi polovici leta 2023 in rast BDP za leto 2023 v višini 0,5 %. Leta 2024 naj bi se rast pospešila na 1,7 %. Inflacija HVPI se po začetnih vrhunskih vrednostih na začetku leta postopoma zmanjšuje, vendar naj bi leta 2025 še vedno znašala nadpovprečnih 2,9 %.

V drugi polovici leta 2022 se je proces okrevanja po COVID-19 pandemiji ustavil. Od takrat se avstrijsko gospodarstvo zaradi negotovosti zaradi ruskega napada, manjše dinamike mednarodnega okolja in močnega inflacijskega pritiska zaradi cen energentov nahaja v stagnacijskem obdobju. "Trenutno smo v fazi brez rasti, kjer še vedno prevladuje visoka inflacija, vendar se bo v drugi polovici leta gospodarstvo spet začelo hitreje premikati in inflacija se bo počasi zmanjšala," je komentiral guverner OeNB Robert Holzmann v zvezi s trenutno napovedjo.

Za razliko od Nemčije za celotno leto 2023 trenutno ni nevarnosti recesije. S ponovnim okrevanjem mednarodne konjunkture v nadaljevanju leta in z zmanjšanim inflacijskim pritiskom se od druge polovice leta 2023 naprej v Avstriji pričakujejo znatne stopnje rasti realnega BDP. Za celotno leto 2023 je predvidena šibka gospodarska rast v višini 0,5 %. Leta 2024 se bo inflacijski pritisk nadalje zmanjšal, domača konjunktura pa bo postala ključna za spodbujanje konjunkture. Zaradi inflacijske prilagoditve, ki je zaradi avstrijskega procesa oblikovanja plač zamujena za leto dni, bo prišlo do izjemno močnega povečanja realnih plač in s tem zasebne potrošnje; gospodarska rast naj bi se leta 2024 pospešila na 1,7 %. Tudi leta 2025 bo rast (1,6 %) podprta s potrošnjo. V primerjavi s decembrsko napovedjo OeNB je napoved za rast realnega BDP skoraj nespremenjena.

Inflacija HVPI je zaradi cen energije leta 2022 dosegla vrhunec pri 8,6 %. Rast cen se bo v letih 2023 do 2025 upočasnila, vendar bo tudi leta 2025 s 2,9 % še vedno bistveno nad dolgoletnim povprečjem. Medtem ko od cen energije ni pričakovati pomembnih prispevkov, se bo inflacija v sektorju storitev le počasi zmanjševala, zato bo jedrska inflacija (brez energije in hrane) leta 2024 znašala 5,1 %, kar je 1 odstotna točka nad stopnjo HVPI. Trg dela je zaznamovan z dolgotrajnim primanjkljajem delovne sile. Zato se kljub konjunkturni šibkosti za leto 2023 pričakuje le rahlo povečanje stopnje brezposelnosti za 0,1 odstotne točke na 6,4 %. Do leta 2025 naj bi se stopnja brezposelnosti dvignila na malo več kot 6 %.

Kljub stagnaciji se bo bilančno stanje proračuna leta 2023 zaradi izteka začasnih fiskalnih ukrepov (zlasti ukrepov za obvladovanje krize COVID) zmanjšalo na -2,6 % BDP. Nadaljnje izboljšanje bilance proračuna leta 2024 na -1,9 % je posledica ponovnega dviga konjunkturne dinamike in prenehanja energetskih paketov. Razmerje med dolgom in BDP se bo predvsem zaradi inflacijsko pogojene visoke rasti nominalnega BDP zmanjšalo s 78,4 % leta 2022 na 70,9 % leta 2025.

Vir: www.oenb.at


Pripravila:

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
e-naslov: office@sgz.at


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini